O firmie

"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Śremie jest Spółdzielnią konsumencką,  działającą na rynku lokalnym.
Przedmiot działalności Spółdzielni stanowi handel, produkcja wyrobów piekarskich i ciastkarskich   oraz świadczenie usług w zakresie wynajmu.
Początki Spółdzielni sięgają 1945 roku, kiedy to kilka osób założyło
Spółdzielnię Spożywców "Jedność", stawiając sobie za cel rozwój handlu i obronę praw konsumentów.

 
 

"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Śremie jest Spółdzielnią konsumencką,  działającą na rynku lokalnym.
Przedmiot działalności Spółdzielni stanowi handel, produkcja wyrobów piekarskich i ciastkarskich   oraz świadczenie usług w zakresie wynajmu.
Początki Spółdzielni sięgają 1945 roku, kiedy to kilka osób założyło
Spółdzielnię Spożywców "Jedność", stawiając sobie za cel rozwój handlu i obronę praw konsumentów.
 
W latach 1948 -1950 przeprowadzona została w Polsce akcja zjednoczenia całego rynku
Spółdzielczego w wyniku, której utworzona została Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Społem".
W latach 1947 -1958 obserwuje się poważny rozwój sieci handlowej Spółdzielni. 
Pod koniec lat pięćdziesiątych śremska Spółdzielnia posiada 35 sklepów różnej branży.
Liczba członków sięgała 1800 osób. Na początku lat sześćdziesiątych liczba pracowników Spółdzielni wynosi ponad 250 osób, a placówki handlowe przedsiębiorstwa stanowiły około 30% wszystkich istniejących w mieście.
 
   W 1968 roku dokonano restrukturyzacji organizacyjnej spółdzielczości spożywców w Poznaniu.
         

 

  W jej  wyniku  Spółdzielnia w Śremie stała się Oddziałem Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców. Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych szybki rozwój miasta spowodował konieczność przeprowadzenia przez Spółdzielnię działań inwestycyjnych na szeroką skalę.
Wybudowano dwie piekarnie, masarnię i wytwórnię wód gazowanych, oddano także do użytku dwa pawilony handlowe na nowo powstającym osiedlu Jeziorany.
 
  W 1970 roku Spółdzielnia w Śremie posiadała 48 sklepów, 7 zakładów gastronomicznych 
oraz 6 punktów usługowych. Liczba członków sięgała prawie 3,5 tysiąca, a zatrudnienie przekraczało 320 osób.
 
    Od roku 1983 rozpoczyna się proces  kolejn  ych zmia  n organizacyjnych w polskiej spółdzielczości.
W 1983 roku dotychczasowy Oddział Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców przekształcił się  w samodzielną Powszechną Spółdzielnię Spożywców w Śremie. Wraz z transformacją ustrojową 
 

  i wprowadzeniem reguł gospodarki rynkowej "Społem" PSS w Śremie stanęła przed koniecznością dostosowania się do nowych wymagań rynku. I tak z dużego monopolistycznego przedsiębiorstwa zatrudniającego w szczytowym momencie 600 osób, Spółdzielnia stała się jedną z wielu firm handlowych o średnim zatrudnieniu działającą w warunkach silnej konkurencji.
Na koniec 2012 roku "Społem" PSS w Śremie zatrudniała 314 osób. Spółdzielnia prowadzi działalność handlową w 19 placówkach i produkuje wyroby pod potrzeby własnej sieci w 1 zakładzie piekarsko  ciastkarskim.