Kontakt


"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców
63-100 Śrem, ul. Powstańców Wlkp. 7

sekretariat@srem.spolem.org.pl fax. 061 28 34 859

Sąd Rejonowy w Poznaniu
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000047204
NIP 785-00-02-354
Regon 001053033

 


Prezes Zarzą…du
prezes@srem.spolem.org.pl
61 28 34 233
Główny Księgowy
glowny_ksiegowy@srem.spolem.org.pl
ksiegowy@srem.spolem.org.pl
61 28 33 861
Dział Handlu
handel@srem.spolem.org.pl
61 28 35 478
Dział Finansowo- Księgowy 61 28 36 331
Sekcja Administracyjno-Techniczna
administracja@srem.spolem.org.pl
61 28 30 913
Sekcja Organizacji Zatrudnienia i Płac
kadry@srem.spolem.org.pl
61 28 36 363